Godkjente utvekslingsorganisasjoner

Elever som reiser på utveksling gjennom godkjente utvekslingsorganisasjoner, kan ha rett til utdanningsstøtte fra Lånekassen.

Relaterte programmer

Organisasjoner som tilbyr utvekslingsopphold andre året i videregående opplæring (vg2) kan søke Diku om godkjenning slik at elevene som reiser på utveksling kan få støtte fra Lånekassen.