Godkjente utvekslingsorganisasjoner

Elever som reiser på utveksling gjennom godkjente utvekslingsorganisasjoner, kan ha rett til utdanningsstøtte fra Lånekassen.