Mobility Tool+

Mobility Tool+ er Europakommisjonens verktøy der institusjonene administrerer sine Erasmus+-prosjekter.

Verktøyet brukes til å sende inn rapporter for alle Erasmus+-prosjekter som Diku administrerer.

En detaljert beskrivelse av hvordan du bruker verktøyet, finner du i brukermanualen for Mobility Tool+.

Se også Dikus webinar om Mobility Tool+.