Mobility Tool+

title

Mobility Tool+

sub_title

Europakommisjonens verktøy for Erasmus+-prosjekter.

theme

area

edu_level

Fag- og yrkesopplæring, Grunnskole og barnehage, Høyere utdanning, Høyere yrkesfaglig utdanning, Videregående opplæring, Voksnes læring, ungdomsarbeid

region

external_url

https://webgate.ec.europa.eu/eac/mobility

new_window

Yes