Webinar: fagskoler - hvordan lykkes med kampanjearbeid?

Ansatte ved alle norske fagskoler er velkommen til å delta på webinaret «Fagskoler – hvordan lykkes med kampanjearbeid?». Webinaret gjennomføres som en del av den nasjonale informasjonskampanjen om høyere yrkesfaglig utdanning i 2021.

Den første delen av webinaret vil gi en presentasjon av den nasjonale informasjonskampanjen, mens de tre neste delene vil gi tips og triks til hvordan fagskolene selv kan drive med kampanjearbeid og jobbe strategisk i sosiale medier. 

Program

Del 1: Overordnet om den nasjonale kampanjen
•    Innføring i kampanjens mål, idé, budskap og målgrupper
•    Gjennomgang av uttak, kanaler og gjennomføring av kampanjen i kampanjeperioden
•    Hvordan kan fagskolene bidra? 

Del 2: Hvordan få resultater i sosiale medier? 
•    Kort intro til sosiale medier
•    Oversikt over kanaler og målgrupper i hver kanal
•    Hvordan sette mål og hvordan måle? 
•    Hvordan jobbe med innhold i kanalene. 
•    Hvordan få mest mulig ut av budsjettene i SoMe? 
•    Hvordan følge opp, drifte og optimalisere?

Del 3: SoMe-innholdet som virker! 
•    Hvilke kampanjer fungerer best i SoMe? 
•    Eksempler fra fagskolene 
•    Eksempler fra andre aktører 

Del 4: Verktøy
•    Innholdsplan
•    Posteplan
•    Tips og triks
•    Info om publiseringsverktøy 

Webinaret gjennomføres på oppdrag fra Nasjonalt fagskoleråd og er åpent for ansatte i norsk fagskolesektor.

Webinaret blir tatt opp! 

Opptaket gjøres med hjemmel i personvernforordringen artikkel 6 nr. 1 bokstav f, for at Diku skal bidra til at informasjon og kunnskap fra webinaret kommer mange til gode.   

Dette er valgene du har som deltaker:
- Du kan skru av lyd og video
- Du kan klikke på ditt eget bilde og "more" og gi deg selv et nytt navn for å være anonym
- Du kan stille spørsmål i chatten eller på e-post 
- Pass på å ikke dele personsensitive opplysninger

Hva skjer med opptaket?
- Video og lyd blir en del av opptaket
- Chat blir ikke en del av opptaket
- Opptaket skal brukes til å dele informasjon fra webinaret
- Opptaket blir lagret og delt via www.diku.no eller Dikus YouTube-kanal og slettes etter 12. måneder
- Dikus kommunikajsonsansvarlige har tilgang til opptaket

Påmeldingsfrist:
Tid:
Fra: 21. jan. 2021 10:00
Til: 21. jan. 2021 12:00
Spørsmål?
Send en e-post til
miriam.eid@diku.no