Program for kunstnerisk utviklingsarbeid

Vil du vite mer om Program for kunstnerisk utvikling og Nasjonal forskerskole i kunstnerisk utviklingsarbeid? På denne siden finner du nyttige ressurser og lenker. 

  Tildelinger til prosjekter og stipendiatstillinger

  Program for kunstnerisk utviklingsarbeid har i mars 2021 tildelt totalt 23,4 millioner kroner til fem prosjekter og fire stipendiatstillinger innen kunstnerisk utviklingsarbeid.  

  I denne søknadsrunden ble det for første gang skilt mellom søknader om finansiering av kunstneriske forskningsprosjekter og stipendiatstillinger. PKU mottok 11 prosjektsøknader og åtte søknader om stipendiatstillinger. Den totale søknadsrammen var på 49,7 millioner kroner. 

  Følgende fem prosjekter er tildelt midler for en periode på 3-4 år: 

  • Prosjektet «MEMORYWORK» ved Kunsthøgskolen i Oslo, Kunst og Håndverk (5.690.000, inkludert en stipendiatstilling). 
  • Prosjektet “Amor Rojo (Red Love) - Revolutionary love or the legacy of Alexandra Kollontai” ved Kunsthøgskolen i Oslo, Kunstakademiet (1.563.000). 
  • Prosjektet “Unromantic - Improvisation as interpretation” ved Norges musikkhøgskole, NordART - Arne Nordheim-senteret (2.085.391). 
  • Prosjektet “Sounding Philosophy” ved Universitetet i Bergen, Griegakademiet – Institutt for musikk (2.998.000).
  • Prosjektet «Real-Time Telematic Audiovisual Improvisation RTAI” ved NTNU, Fakultet for arkitektur og design (5.661.000, inkludert en stipendiatstilling). 

  To stipendiatstillinger som ikke er knyttet til prosjekter er tildelt midler for en treårsperiode: 

  • «Ph.d.-stilling innen fagområdet komposisjon av samisk musikk» ved UiT Norges arktiske universitet. 
  • «Stipendiatstilling jazzlinja» ved NTNU.

  PKUs målsetning er å fremme og stimulere kunstnerisk utviklingsarbeid i Norge. Programmet støtter prosjekter som bidrar til refleksjon og innsikt basert på kunstnerisk praksis. 

  Midlene finansierer forskningsprosjekter og stipendiatstillinger  innen kunstnerisk utviklingsarbeid ved norske utdanningsinstitusjoner, og gir rom for samarbeid på tvers av institusjoner og fagfelt. 

  MEMORYWORK er et tverrfaglig kunstnerisk utviklingsarbeid i performativt minnearbeid. Prosjektet utforsker minner og representasjon i den offentlig sfære, med fokus på hvordan hendelser og situasjoner i fortid, nåtid og fremtid flettes sammen. MEMORYWORK er utviklet av Merete Røstad og Per Roar i samarbeid med en gruppe kunstnere fra fagfeltene koreografi, performance, teater, skrivekunst og kunst i offentlige rom. 

  Prosjektleder Merete Røstad beskriver tildelingen til prosjektet som er et stort løft for alle som har en interesse for kunstnerisk utviklingsarbeid med fokus på minnearbeid. «MEMORYWORK vil være av stor betydning for fagansatte og studenter som nå kan ta del i å utvikle en plattform for tverrfaglig kunstnerisk utviklingsarbeid ved Kunsthøgskolen i Oslo. Bevilgningen er også viktig for alle våre lokale og internasjonale samarbeidspartnere og bidragsytere, og vil kunne gi gode synergieffekter på tvers av fagfeltene». 

  Siden programmet ble opprettet i 2012 har det totalt blitt fordelt omkring 130 millioner kroner i støtte til forskningsprosjekter og stipendiatstillinger innen kunstnerisk utviklingsarbeid ved norske utdanningsinstitusjoner. Oversikt over alle prosjekter som tidligere har mottatt støtte finnes i Dikus prosjektkatalog (velg «Norwegian Artistic Research Programme» under «Programmer»). 

  Neste utlysning blir publisert innen 1. juni, med søknadsfrist 24. september. Det arrangeres  søkerwebinar 9. juni hvor utlysningen presenteres og det gis råd i forbindelse med søknadsarbeidet. 

  Oversikt over tildelinger PKU

  • 2021
   Følgende prosjekter og stipendiatstillinger er tidelt midler
   InstitusjonProsjektProsjektlederBeløp
   KHiOAmor Rojo (Red Love) - Revolutionary love or the legacy of Alexandra KollontaiDoria Garcia1.563.000
   KHiOMEMORYWORKMerete Røstad5.690.000 (inkl. stipendiatstilling)
   NMHUnromantic. Improvisation as interpretationIngfrid Breie Nyhus / Live Maria Roggen2.085.391
   NTNUReal-Time Telematic Audiovisual Improvisation RTAIAlexandra Murray-Leslie5.661.000 (inkl. stipendiatstilling)
   UiBSounding PhilosophyDániel Péter Biró2.998.000
   NTNUStipendiatstilling jazzlinja 2.700.000
   UiTPh.d.-stilling innen fagområdet komposisjon av samisk musikk 2.700.000
  • 2020
   Følgende prosjekter er tildelt midler i 2020
   InstitusjonProsjektProsjektlederBeløp
   KHiOVOICEAne Hjort Guttu2.145.000
   NMHCraftmanshipKjell Tore Innvervik4.044.000 (inkl. stipendiatstilling)
   OsloMetFeLT-Futures of Living TechnologiesKristin Bergaust4.044.000 (inkl. stipendiatstilling)
   UiBIlluminating the Non-RepresentableHilde Kramer5.755.000 (inkl. stipendiatstilling)

    

  • 2019
   Følgende prosjekter er tildelt midler i 2019
   InstitusjonProsjektProsjektlederBeløp
   KHiOBack TranslationSaskia Holmkvist1.179.000
   NMHPerforming PrecarityEllen Kristine Ugelvik5.353.000
   NMHReconfiguring the landscapeNatasha Barrett5.564.000
   UiBMatter, Gesture and SoulGeir Harald Samuelsen4.727.000
   UiBSocial Acoustics: Communities in MovementBrandon LaBelle3.238.000

    

  • 2018
   Følgende prosjekter er tildelt midler i 2018
   InstitusjonProsjektProsjektlederBeløp
   HiØMaterial StrategiesCamilla Eeg-Tverbakk712.000
   INNQueens GameMaureen Thomas2.720.000
   KHiOCostume AgencyChristina Lindgren3.700.000
   NMHExtended CompositionHenrik Hellstenius2.727.000
   NTNUPlanetary sensing: navigations below the surfaceSusanne M. Winterling3.650.000
   UiTArt VAPO - True NorthGeir Davidsen3.834.000

    

  • 2017
   Tildelinger 2017
   InstitusjonProsjektProsjektlederBeløp
   NMHGoodbye IntuitionIvar Grydeland2.032.000
   UiB(Un-) settling Sites and Styles: Performers in Search of New Expressive MeansEinar Røttingen3.741.000

    

  • 2016
   Tildelinger 2016
   InstitusjonProsjektProsjektlederBeløp
   HiØBlind Spot: Staring Down the VoidKaren Kipphoff3.550.650
   KHiOAmphibious TrilogiesAmanda Steggell2.100.000
   KHiOSegunda VezDora García3.247.000
   NTNUCross adaptive processing as musical interventionØyvind Brandtsegg2.660.000

    

  • 2015
   Tildelinger 2015
   InstitusjonProsjektProsjektlederBeløp

   HiL

   True or false - mind and emotion in film editing. At the crossroad of artistic expression and neuropsychology in cinematic storytelling.Einar Egeland1.800.000
   KHiBSynsmaskinen: 7 fields of contemporary crisisFrans Jacobi1.652.000
   KHiBTopographies of the Obsolete: Phase 2Anne-Helen Mydland1.510.000
   NMHDen tenkende musiker del 2Håkon Austbø451.000
   NTNUElectronic Textures: Twentieth-century modernism revisited through the lenses of postcolonial and Pan‐African magazinesDavid Rych1.577.000
   UiBWheels within wheels: New approaches to interactions between performers and composersJostein Gundersen3.776.000

    

  • 2014
   Tildelinger 2014
   InstitusjonProsjektProsjektlederBeløp
   HiLOrden i kaos - en undersøgelse og udvidelse af sproget i den filmiske fortællingNiels Pagh Andersen1.400.000
   KHiONye forestillinger – nye verktøy: Kunnskaper & ferdigheter for et postdramatisk teaterTore Vagn Lid2.200.000
   NMHMusic with the Real – exploring transmediality through musicHenrik Hellstenius2.500.000
   NTNUThe charismatic self and hybrid divisions of labour: art in the age of creative industries and knowledge productionJon Arne Mogstad2.200.000
   UiAMusic Without Borders – tradisjonsmusikk fra Setesdal i møte med verdensmusikereBjørn Ole Rasch2.300.000

    

  • 2013
   Tildelinger 2013
   InstitusjonProsjektProsjektlederBeløp
   KHiBTopographies of the Obsolete: Exploring the Site Specific and Associated Histories of Post-IndustryAnne Helen Mydland1.922.000
   NMHDen tenkende musiker - Tolkning som medskapende prosessHåkon Austbø1.933.000
   NMHRadical Interpretation of Iconic Musical WorksKjell Tore Innervik2.221.000

    

  • 2012
   Tildelinger 2012
   InstitusjonProsjekttittelProsjektlederBeløp
   KHiBPictogram-MeAshley Booth500.000
   NTNUPerformer - Audience InteractionEgil Bakka402.000
   HiLObjektivitetets SubjektivitetErik Poppe865.000
   NMHImprovisasjon som møtepunkt i en intermedial kontekstLisa Dillan1.752.000
   HiØInfinite Record: Archive, Memory, PerformanceKarmenlara Ely1.171.000
   KHiOPorøsNeil Forest980.000
   KHiBRe:PlaceTrond Lossius1.315.000
   NTNUKommunikasjon og samspill i et elektronisk basert endembleØyvind Brandtsegg537.000

   

  The Research Catalogue

  Program for kunstnerisk utviklingsarbeid er portalpartner i The Research Catalogue (RC). Hensikten med portalen er å synliggjøre prosjekter innen kunstnerisk utviklingsarbeid som er finansiert av Program for kunstnerisk utviklingsarbeid(PKU). Innholdet er ikke fagfellevurdert.

  Vil du registrerer deg som bruker? Ta kontakt med Geir Strøm for mer informasjon. 

  Styret

  • Styret 2019-2022

   Oppnevnt av styret i Diku, for perioden 01.01.2019 – 31.12.2022:

   Ordinære styremedlemmer: 

   • Inger Stray Lien – styreleder   
   • Karmenlara Ely, Høgskolen i Østfold, Akademi for scenekunst 
   • Christine Hansen, Universitetet i Bergen. Kunstakademiet – Institutt for kunst
   • Martin Lundell,  Kunsthøgskolen i Oslo, Avdeling design 
   • Asbjørn Schaathun, Norges Musikkhøgskole, Fagseksjon for musikkteori, komposisjon og musikkteknologi

    

   Varamedlemmer:  

   • Tone Åse , NTNU, Institutt for musikk
   • Geir Davidsen, UiT - Norges arktiske universitet, Musikkonservatoriet
   • Gunnar H. Gundersen, OsloMet, Institutt for produktdesign
   • Siri Langdalen, Høgskolen i innlandet, Den norske filmskolen
   • Amanda Steggell, Kunsthøgskolen i Oslo, Avdeling Dans
  • Mandat

   Program for kunstnerisk utviklingsarbeid ble fra 01.01.2018 en del av Diku - Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Programstyret har sitt mandat fra Dikus styre:

   Programstyret skal virke for at universiteter og høyskoler utfører kunstnerisk utviklingsarbeid på høyt, internasjonalt nivå. Programstyret skal bidra til å videreutvikle den norske modellen for kunstnerisk utviklingsarbeid og markere seg internasjonalt. Programmet skal være en møteplass for utøvende og skapende kunstfagmiljøer i Norge, bidra til å fremme refleksjon og innsikt basert på kunstnerisk praksis samt stimulere til tverrkunstnerisk kommunikasjon. Programstyret skal stå for utlysning, tildeling og oppfølging av Prosjektprogrammet. 

   Program for kunstnerisk utviklingsarbeid skal bidra til å støtte opp under institusjonenes etablering av doktorgradsprogrammer i kunstnerisk utviklingsarbeid og drifte forskerskolen. Programstyret skal i en periode, parallelt med at institusjonene etablerer doktorgradsutdanninger, fortsatt ha ansvaret for Stipendiatprogrammet i henhold til retningslinjer fra 2014 så lenge det er stipendiater i programmet. Dette omfatter blant annet: opptak av stipendiater til Stipendprogrammet, fellestiltak for alle stipendiater som går ut over de 20 studiepoeng som inngår i forskerskolens tilbud, godkjenne bedømmelseskommisjoner før institusjonene oppnevner slike, og innstille overfor institusjonen om godkjenning eventuelt ikke godkjenning av sluttvurdering av den enkelte stipendiat.  

   Programstyret treffer beslutninger om PKUs faglige virksomhet innenfor de administrative rammer som gjelder ved Diku. Programstyret er vedtaksført når minst fire medlemmer, herunder også leder eller nestleder, deltar. Programstyret velger selv sin nestleder. Vedtak treffes med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet er møteleders stemme avgjørende.  

   Det skal foreligge dagsorden til programstyrets møter. Fra møtene føres det protokoll der vedtak og hvem som deltok framgår. Protokollen er offentlig, med mindre det er gjort unntak i lov eller i medhold av lov. Det vil utbetales godtgjøring i henhold til gjeldende veiledende satser i Statens personalhåndbok. Diku ivaretar sekretærfunksjonene for programstyret.  

   Programstyret har norsk som arbeidsspråk, men ved utlysninger av programmet vil det være krav om at søknadene skrives på engelsk, for å kunne bruke utenlandske sakkyndige som ikke er tilknyttet norske institusjoner. 
    

  • Tidligere styrer

    2015-2018:

   • Cecilie Broch Knudsen, styreleder
   • Professor Live Maria Roggen, NMH
   • Førsteamanuensis Hans Knut Sveen, UiB
   • Professor Serge von Arx, HiØ
   • Professor Ellen Røed, Uniarts Stockholm
   • Professor Annette Arlander, Uniarts Helsinki
   • Førsteamanuensis Geir Harald Samuelsen, UiB

    

   Varamedlemmer:

   • Professor Asbjørn Schaatun, NMH – for Roggen
   • Professor Geir Davidsen, UiT – for Sveen
   • Professor Jeanette Christensen, KHiO – for von Arx
   • Professor , Martina Keitch, NTNU – for Røed
   • Inger Stray Lien – for Arlander
   • Førsteamanuensis Christine Hansen, UiB – for Samuelsen

    
   2010 – 2014:

   • Professor Aslaug Nyrnes, HiB – leder
   • Rektor Peter Tornquist, NMH, nestleder
   • Professor Jeannette Christensen, KHiO
   • Førsteamanuensis Siri Dybwik, UiS
   • Professor Nina Malterud, KHiB
   • Førsteamanuensis Hans Knut Sveen, UiB
   • Professor Malte Wadman, HiL

    

   Varamedlemmer:

   • Professor Wolfgang Plagge, NMH – for Tornquist
   • Professor Kirsti Bræin, KHiO – for Christensen
   • Professor Serge von Arx, HiØ – for Dybwik
   • Professor Mette L’Orange, KHiB – for Malterud
   • Professor Trine Knutsen, NTNU – for Sveen
   • Professor Mads Gamdrup, NTNU – for Wadman

    
    2003 – 2009:

   • Professor Siri Meyer, UiB – leder
   • Professor Bjørn Boysen, NMH, nestleder
   • Professor Anne Grete Eriksen, KHiO
   • Professor Kristin Bergaust, NTNU (nå HiO)
   • Professor Nina Malterud, KHiB
   • Professor Einar Røttingen, UiB (til 30.09.04)
   • Professor Tori Stødle, HiTø (nå UiT) – fast medlem fra 01.10.04
   • Professor Malte Wadman, HiL

    

   Varamedlemmer:

   • Førsteamanuensis Rolf Alme, HiØ – for Wadman
   • Professor Terje Hope, KHiO – for Eriksen
   • Professor Jon Arne Mogstad, NTNU (nå KHiB) – for Bergaust
   • Professor Tori Stødle, HiTø – for Røttingen
   • Professor Frøydis Wekre, NMH – for Boysen
   • Professor Jeremy Welsh, KHiB – for Malterud

   

  Rapporter

  Fagfellevurderte tidsskrifter

  Samarbeidspartnere

  Stipendiater

  Her finner du mer informasjon om stipendiater tilknyttet Program for kunstnerisk utviklingsarbeid: 

  Mer informasjon om stipendiater som er tilknyttet gradsgivende institusjoner, finner du på institusjonenes nettsider. 

  For stipendiater som i en overgangsfase er tilknyttet Program for kunstnerisk utviklingsarbeid gjelder retningslinjer fastsatt i 2019.

   

  Møtereferat

  Lenke til samleside for møtereferat kommer. 

  Relaterte programmer

  Program for kunstnerisk utviklingsarbeid (PKU) skal fremme og stimulere kunstnerisk utviklingsarbeid i Norge, og støtter prosjekter som bidrar til å fremme refleksjon og innsikt basert på kunstnerisk praksis. 

  Nasjonal forskerskole i kunstnerisk utviklingsarbeid tilbyr gjennom seminarer, samlinger og konferanser fellesfaglig opplæring for stipendiater i kunstnerisk utviklingsarbeid.